OM OSS

 Løten Frivilligsentral ble startet i 1995 under navnet Løten Omsorg. Vi er et medlemslag med enkeltpersoner, lag og foreninger som medlemmer. Det er disse som eier Frivilligsentralen. Medlemskontingenten er for privatpersoner kr.50,00 og for lag og foreninger kr.1000,00.

Lag og foreninger som er medlemmer er:
Lions Club Løten, Brenneriroa og Omegn Vel, Rotary Løten, Ådalsbruk Velforening, Venne-/ og Pårørendeforeningen Løten Helsetun, Løten Røde Kors, Løten Pensjonistforening, Løten Menighetspleie, Eldretreffen, Furasaga Grendelag, Vestre Skogbygd Vel og Løten Bondelag. Vi har også 90 personlige medlemmer.

Frivilligsentralens organer er Årsmøtet og Styret.

Årsmøtet er Frivilligsentralens øverste organ og velger styre, behandler styrets årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett. Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene har en stemme hver. Styret i Frivilligsentralen består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer.Styrets medlemmer velges fra medlemmene. Styret og varamedlemmene velges for to år og styreleder for ett år ad gangen. Styret 2014 består av:                            

Leder: Ruth Anne Andersen

Nestleder: Toril Hafslund Fossum

Styremedlem: Løten Menighetspleie

Løten Røde Kors

Løten Pensjonistforening v/Dagfinn Bolstad

Personlige medlem v/Inger Marie Dons Jenden

Personlige medlem v/Liv Karin Skjærstad

Varamedlemmer: Norunn Hansen (Løten Kommune)

1. Lions Club Løten v/Arne Gunnar Barflo

2. Eldretreffen v/Ingrid Søberg

3. Venne-/Pårørendeforeningen Løten Helsetun v/Bjørg Hagen

Styrets sekretær: Daglig leder for Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være en sosial møteplass for ALLE hvor vi kan bygge gode nettverk på tvers av alder, kultur og interesser.

OM OSS