«Knøttetreffen»

Treff for barn under skolepliktig alder uten barnehageplass, sammen med foresatte. Gruppa møtes her hver torsdag kl.10.00 – kl.13.00. Vi har masse leker og sittematter for de som sitter/ligger på gulvet. Alle spiser felles formiddagsmat med vanlig sunn mat, frukt og grønnsaker. Dette er et samarbeide mellom Helsestasjonen for barn og unge, barnevernskontoret i kommunen og Løten Frivilligsentral og er et gratis tilbud. Dette er en fint forum for nettverksbygging mellom unge barnefamilier.