Fallforebyggende arbeid

Utdeling av strøsand til eldre og funksjonshemmede. Ta kontakt med oss på telefon eller stikk innom så leverer vi «bøtte mot bøtte» og hjelper deg med å strø hvis du trenger det. I vårt fallforebyggende arbeid samarbeider vi også med fysio- og ergoterapeut i kommunen som har enkel trim for eldre, som skal hjelpe på balansen. Vi har trim i flere av våre aktiviteter for eldre.