For eldre

  • Utkjøring av varm mat til eldre hjemmeboende. Ta kontakt med kjøkkenet på Helsetunet hvis du ønsker delta i ordningen. Du kan ta mat de dagene du selv ønsker.
  • Ledsagertjeneste til f.eks lege, tannlege, sykehus etc. Vi kan bli med deg hvis du skal ha drosje, følger deg inn til legen hvis du ønsker det og følger deg i drosjen hjem igjen.
  • Skyss- og følgetjenester. Vi kan kjøre deg dit du skal hvis du ikke ønsker bruke drosje, følger deg inn og kjører deg hjem etterpå.
  • Handlehjelp. Hvis du ønsker at vi skal handle for deg, kan vi gjøre det, eller vi kan følge deg så du får handle selv.
  • Hørselhjelp. Første mandag hver måned unntatt i juli har vi besøk av hørselhjelper fra Hamar og omegn Hørselslag som kan hjelpe med f.eks skifte av filter og slange på høreapparatet ditt, ytre vedlikehold av apparatet og veiledning når det gjelder hørsel og høreapparat. Du får også kjøpe batterier av henne, men det selger vi også her på sentralen.
  • Henting av sortert avfall. Eldre og funksjonshemmede som ikke selv kan levere sortert avfall som papir og glass til småsamlerne, kan ta kontakt med oss. Vi reiser da rundt noen ganger i året og henter og leverer det på Heggvin.
  • Sosiale treff og trim for eldre. Vi har hyggetreff for beboerne i Stasjonsvegen 25 hver tirsdag, Meierivegen 12 annenhver torsdag og for hjemmeboende eldre fra hele kommunen her hos oss på Frivilligsentralen annenhver mandag. Vi har da litt trim tilpasset aldersgruppen, kaffe, sang, opplesing og en god prat.
  • Hyggegruppa «Samhold» har møte her hos oss annenhver mandag kl.10.30-kl.12.30. Det er lett trim, kaffe, kaker, allsang og opplesing. Alle hjemmeboende eldre i Løten er hjertelig velkomne.
  • «Den kulturelle spaserstokken» har 4-5 arrangementer i våre lokaler i løpet av året. Det er da underholdning av ulike artister. Det er gratis å komme inn, men vi pleier å ha en utlodning for å dekke utgifter til servering av kaffe og kaker.
  • Eldretreffen i Løten har sine møter i våre lokaler annenhver onsdag kl.10.30.- kl.12.30. De tar gjerne inn flere medlemmer.