Velkommen

ÅRSMELDING_2018ÅRSMELDING_2015ÅRSMELDING_2014003

Torild J. Edvardsen

Torild J. Edvardsen
Mob 480 92 804

VELKOMMEN TIL LØTEN FRIVILLIGSENTRAL. Vi holder til i Stasjonsvegen 23, Bøndernes Hus, med inngang fra tunsida.
Våre åpningstider er mandag til torsdag kl.09.00 – kl.14.00 og fredag kl.09.00 – kl.12.00. Det kan være stengt kl.12.00 noen dager hvis daglig leder er på kurs, møter, er syk o.a.

Vi kan treffes på tlf.62 59 00 66, har egen hjemmeside http://www.lotenfrivilligsentral.no og er også på Facebook.

LØTEN FRIVILLIGSENTRAL ER BLITT EN GOD SOSIAL MØTEPLASS FOR MANGE OG VI TAR GJERNE IMOT FLER

Mandager i partall-uker kl.10.30 – kl.12.30 er det «Samhold» for hjemmeboende eldre her i Frivilligsentralen.

Gå-gruppe i Nordbygda fra JAL, Jønsrud skole hver mandag kl.11.00. Kaffespleis etter turen.

Gå-gruppe fra gangbrua over Fura i Brenneriroa hver mandag kl.11.00. Ta med noe til kaffe i sekken.

Gågruppe fra Ådalsbruk Arbeidersamfunn hver mandag kl.11.00. Ta med noe i sekken til kaffe

Mandager i oddetall-uker har vi «Spill/strikke-kafè» kl.10.30 – kl.12.30.

Hver første mandag i måneden er det hørselshjelp her kl.12.00 – kl.14.00.

Hver tirsdag kl.12.00 møtes «Ut på tur – aldri sur» – ei gå-gruppe for alle med eller uten staver, rullatorer eller rullestoler her for å gå en tur og samles til kaffekos etter endt tur.

Onsdager i oddetall-uker har «Eldretreffen Løten» sine møter her kl.10.30 – kl.12.30.

Onsdager i partall – uker unntatt 16 uker om sommeren har vi spill/strikkekafè i Frivilligsentralen kl.10.30 – kl.12.30

Onsdager  fra onsdag etter 17.mai til og med første onsdag i september  har vi vaffel-kafè i paviljongen på Helsetunet 

Hver onsdag kl.12.00 har vi tegne/malegruppe i Stasjonsvegen 25 (Bo- og servicesenteret bak Bøndernes hus)

Hver torsdag kl.10.00 – kl.13.00 arrangeres «Knøttetreffen» for barn under skolepliktig alder.

Hver torsdag kl.11.00 er det gå-gruppe i Østroa fra Østrovegen 29

Hver torsdag kl.12.00 har vi leksehjelp for fremmedspråklige i lokalene til voksenopplæringa

Torsdager i oddetall-uker har vi Allsangkvelder med levende musikk kl.18.00 – kl.20.00.

Uka avsluttes med «Ukeslutt med kaffekos» for våre frivillige hver fredag kl.10.00 – kl.11.30.

Jubileumsberetning v/ Erik Kjøs ligger nå her på hjemmesida

Er det noen som har ønsker / forslag til noe vi kan gjøre enten her på sentralen eller andre steder, ta kontakt så ser vi hva vi kan få til.

Årsmelding 2016

Vi trenger nye frivillige til de fleste av våre områder, spesielt til matkjøring/matutdeling og leksehjelpere, men alle som vil bruke litt tid på å hjelpe andre er hjertelig velkommen til oss. Stikk innom kontoret eller ring 62 59 00 66.