Velkommen

ÅRSMELDING_2015ÅRSMELDING_2014003

Torild J. Edvardsen

Torild J. Edvardsen
Mob 480 92 804

VELKOMMEN TIL LØTEN FRIVILLIGSENTRAL. Vi holder til i Stasjonsvegen 23, Bøndernes Hus, med inngang fra tunsida.
Våre åpningstider er mandag til torsdag kl.09.00 – kl.14.00 og fredag kl.09.00 – kl.12.00. Det kan være stengt kl.12.00 noen dager hvis daglig leder er på kurs, møter, er syk o.a.

Vi kan treffes på tlf.62 59 00 66, har egen hjemmeside http://www.lotenfrivilligsentral.no og er også på Facebook.

Vi fortsetter med datakurs for eldre. Ta kontakt hvis du ønsker å delta på dette.

Vi arrangerer også kurs i bruk av mobiltelefoner og nettbrett for eldre i samarbeide med rover-speiderne. Ta kontakt så starter vi opp når vi får nok elever

LØTEN FRIVILLIGSENTRAL ER BLITT EN GOD SOSIAL MØTEPLASS FOR MANGE OG VI TAR GJERNE IMOT FLER

Mandager i partall-uker kl.10.30 – kl.12.30 er det «Samhold» for hjemmeboende eldre her i Frivilligsentralen.

Gå-gruppe i Nordbygda fra JAL, Jønsrud skole hver mandag kl.12.00. Kaffespleis etter turen.

Gå-gruppe fra gangbrua over Fura i Brenneriroa hver mandag kl.12.00. Ta med noe til kaffe i sekken.

Mandager i oddetall-uker har vi «Spill/strikke-kafè» kl.10.30 – kl.12.30.

Hver første mandag i måneden er det hørselshjelp her kl.12.00 – kl.14.00.

Hver tirsdag kl.12.00 møtes «Ut på tur – aldri sur» – ei gå-gruppe for alle med eller uten staver, rullatorer eller rullestoler her for å gå en tur og samles til kaffekos etter endt tur.

Onsdager i oddetall-uker har «Eldretreffen Løten» sine møter her kl.10.30 – kl.12.30.

Hver onsdag kl.12.00 har vi tegne/malegruppe i Stasjonsvegen 25 (Bo- og servicesenteret bak Bøndernes hus)

Hver onsdag kl.18.00 har vi gåtur fra gang-og sykkelstien ved Løtenhallen. Ta med kaffe og litt å bite i.

Hver torsdag kl.10.00 – kl.13.00 arrangeres «Knøttetreffen» for barn under skolepliktig alder.

Hver torsdag kl.12.00 er det gå-gruppe i Østroa fra Østrovegen 29

Torsdager i partall-uker har vi Allsangkvelder med levende musikk kl.18.00 – kl.20.00.

Vi jobber med å få til ei gå-gruppe på Ådalsbruk og trenger noen som vil være med på å dra den igang

Uka avsluttes med «Ukeslutt med kaffekos» for våre frivillige hver fredag kl.10.00 – kl.11.30.

Ordning med å ha leksehjelp rett etter skoletid i lokalene til Voksenopplæringa torsdager  kl.12.00 – kl.14.00.

Matkurs for menn. Vi starter nå opp matkurs for menn. Vi har plass til 4 på hver kveld, men har du lyst til å være med så ta kontakt så setter jeg dere opp etter hvert som det blir plass. Kursene holdes her på tirsdager ca en gang i måneden kl.14.00. Dere lager mat sammen med Andres Lopes og spiser sammen før dere vasker opp og rydder.

Jubileumsberetning v/ Erik Kjøs ligger nå her på hjemmesida

Er det noen som har ønsker / forslag til noe vi kan gjøre enten her på sentralen eller andre steder, ta kontakt så ser vi hva vi kan få til.

Årsmelding 2016

Vi ønsker oss nye frivillige til de fleste av våre områder, spesielt til matkjøring/matutdeling og leksehjelpere, men alle som vil bruke litt tid på å hjelpe andre er hjertelig velkommen til oss. Slikk innom kontoret eller ring 62 59 00 66.

Reklamer